TEORIA REFLEKSOLOGII MERIDIANOWEJ

REFLEKSOLOGIA • MERIDIANY • PIĘĆ PRZEMIAN • ZEGAR ZANG FU

Refleksologia


Refleksologia jest nauką i metodą terapii, według której strefy odruchowe określonych częściach ciała (stopy, ręce, twarz lub małżowiny uszne) odpowiadają wszystkim narządom i częściom ludzkiego ciała. Stymulacja tych stref uaktywnia procesy samoregulacji i samouzdrawiania organizmu (definicja refleksologii).

Refleksoterapia (synonim refleksologii) jest jedną z najpopularniejszych we współczesnej medycynie naturalnej formą profilaktycznego i leczniczego oddziaływania na organizm ludzki. Termin refleksoterapia jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie te metody terapeutyczne, u podstaw których leżą reakcje odruchowe w układzie nerwowym i energetycznym człowieka (system meridianów narządowych). Pierwszy rodzaj reakcji odbywa się na zasadzie działania łuku odruchowego w układzie nerwowym, drugi zaś związany jest z przepływem energii życiowej, zwanej Qi, w kanałach energetycznych (meridianach).

Metody refleksoterapeutyczne oddziałują holistycznie na człowieka w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to działanie na tzw. makrosystem organizmu, czyli całe jego ciało. Do tej grupy metod zaliczymy: akupunkturę korporalną, akupresurę, moksę, laseropunkturę, masaż siatsu, chiński masaż Tui-Na, Ayurvedyjskie masaże ciała itp. Z drugiej strony, terapeuta może oddziaływać na organizm poprzez tzw. mikrosystemy organizmu, czyli jego odzwierciedlenie w pewnych częściach ciała, do których zaliczymy stopy, ręce, twarz, małżowinę uszną i tęczówkę oka, przy czym w tym ostatnim przypadku możliwe jest tylko diagnozowanie. Dla pozostałych mikrosystemów człowieka opracowano specyficzne metody oddziaływania. Refleksolodzy zajmują się głównie oddziaływaniem na organizm poprzez stymulację stóp, głowy i twarzy, rąk oraz ucha.

Refleksologia jest nauką łączącą elementy anatomii, neurologii, psychologii oraz medycyny energetycznej, zajmującą się badaniem reakcji odruchowych oraz wpływem stymulacji kanałów i ośrodków energetycznych (akupunkty i czakry) na zdrowie człowieka. Słowo reflex oznacza odruch, logos – słowo, naukę. W związku z tym refleksologia to nauka o odruchach (reakcjach odruchowych w organizmie). Podwaliny pod rozwój współczesnej refleksologii stworzyli tacy badacze jak Władimir Bechterew, Iwan Pawłow, dr Alfons Cornelius, Henry Head, dr William Fitzgerald i Eunice Ingham.

Refleksologia jest terapią holistyczną. Termin "holistyczny" pochodzi z języka greckiego od słowa holos, które oznacza "całość". Refleksologia stanowi holistyczną metodę leczenia i jako taka wymaga traktowania człowieka jako niepodzielnej całości, obejmującej jego ciało, umysł i ducha. Refleksolog nie wyodrębnia choroby i nie leczy jej objawowo. Nie skupia się też na stwarzającym problem narządzie czy układzie anatomicznym, ale rozważa zaistniałą dolegliwość w kontekście całego organizmu. Terapia uciskowa punktów refleksorycznych (odruchowych) stóp, rąk lub głowy i małżowin usznych, powoduje reakcje fizjologiczne, które stymulują potencjał samouzdrawiania całego organizmu. Celem refleksoterapeuty jest takie oddziaływanie na pacjenta, dzięki któremu odzyska on fizjologiczny stan równowagi (homeostazę), a co za tym idzie, i zdrowie.
To nie refleksolog leczy, ale organizm pacjenta leczy się sam! Terapeuta tylko pomaga mu naturalnie i prawidłowo funkcjonować - eliminować toksyny i odblokowywać meridiany. Wszystkie procesy lecznicze są dziełem samego organizmu, my je tylko uaktywniamy i stymulujemy do działania. Refleksoterapia w ten sposób korzystnie oddziałuje na wszystkich trzech poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym.


Refleksologia a meridiany


Osobą, która jako pierwsza na świecie włączyła teorie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej do teorii i praktyki współczesnej refleksologii, jest duńska refleksoterapeutka, Inge Dougans. Nasza Akademia naucza refleksologii stóp właśnie według jej metody.
Metoda Dougans oraz koncepcja RuderReflexologySystem® uwzględnia podczas masażu refleksologicznego, oprócz uciskania receptorów (czyli zakończeń nerwów czuciowych), również stymulację dwunastu meridianów narządowych. Meridiany te, jako kanały energetyczne transportujące życiodajną energię Qi, przebiegają przez całe ciało (od stóp i rąk do głowy), w związku z tym ich stymulacja na stopach, głowie i rękach powoduje leczniczy wpływ na wszystkie narządy wewnętrzne i części ciała (nogi, miednicę, brzuch, klatkę piersiową i głowę). Dopiero takie nowatorskie spojrzenie na refleksologię daje tak spektakularne efekty terapeutyczne, jakie obserwujemy w praktyce zabiegowej.


Pięć Przemian (Wu xing)


Wu xing
 (chiń. 五行; pinyin wǔ xíng) – to teoria pięciu przemian (faz) w tradycyjnej filozofii chińskiej. Słowo xing jest wieloznaczne, tłumaczy się je jako „żywioły”, „elementy”, „fazy”. Są to kolejno:
  • Drewno (木, pinyin )
  • Ogień (火, pinyin huǒ)
  • Ziemia (土, pinyin )
  • Metal (金, pinyin jīn)
  • Woda (水, pinyin shuǐ)

Pięć chińskich żywiołów działa w dwóch przeciwstawnych sobie kierunkach, zgodnie z zasadą Yin-Yang. Podlegają one cyklowi niszczenia i odradzania. W cyklu niszczenia (kontroli) woda gasi ogień, ogień topi metal, metal niszczy drewno, drewno wrasta w ziemię, ziemia zasypuje wodę. W cyklu odradzania z wody rodzi się drzewo/drewno, z drewna ogień, z ognia (poprzez popiół) ziemia, z ziemi wydobywa się metal, metal zamienia się w ciecz. Oba cykle regulują przyrodę i są źródłem jej zmienności.

Chińczycy uważali liczbę pięć za idealną. Odpowiadało jej pięć stron świata, pięć pór roku, pięć planet, pięć zbóż, pięć organów ciała, pięć barw, pięć smaków, pięć dźwięków muzycznych, pięć cnót, pięć cech charakteru, pięć emocji, Pięcioksiąg konfucjański i kilkaset innych układów. Wszystkie działania musiały być zgodne z harmonią wu xing.
Bardzo silna reakcja na jeden z wymienionych czynników (np. niechęć lub pragnienie określonego smaku lub koloru) wskazuje często na brak równowagi w odpowiedniej dla danego czynnika Przemianie, która jest związana z narządami i meridianami ciała i w ten sposób staje się dodatkowym narzędziem diagnozy. Inne powiązania Przemian z funkcjami ciała są ściśle uzależnione od działania narządów. Wszelkie zaburzenia w ich pracy wskazują na występowanie określonych zaburzeń równowagi energetycznej w obrębie poszczególnych Przemian.


Biologiczny zegar narządów (Zang Fu)


Zang Fu można zdefiniować jako system Narządów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że chodzi tu bardziej o ich funkcjonalne zależności, a nie konkretne struktury anatomiczne, oraz że Narządy te nie odpowiadają ściśle strukturom, które znamy w medycynie zachodniej.
Według TMC energia (Qi) krąży w ludzkim ciele w cyklu dobowym (24-godzinnym). Zegar Zang Fu obrazuje "maxima" (najsilniejszy przepływ Qi) i "minima" (najsłabszy przepływ Qi) przez określony narząd i jego meridian w określonych dwóch godzinach doby. Jest on dla nas także narzędziem diagnostycznym, gdyż występowanie pewnych objawów fizycznych (np. bólu) lub psychicznych (np. cykliczne wybudzanie w nocy, nasilenie negatywnych emocji, fobii itp.) o określonej porze dnia lub nocy, wskazuje na zaburzenia aktywnego w tym czasie narządu/meridianu.
Chińczycy twierdzą, że najlepszą porą pobudzania poszczególnych narządów są właśnie te dwie godziny doby, podczas których dany narząd otrzymuje maksymalną dawkę energii i odwrotnie - narząd należy uspokoić (wyciszyć) w znajdującej się na przeciwnym biegunie części doby. Na przykład płuca powinny być pobudzane między godziną 3:00 a 5:00 (zapewne dlatego jest to najlepsza pora na medytacje i ćwiczenia oddechowe), a uspakajane między 15:00 a 17:00.

Czy wiecie, że?